Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Filtreeri postitusi

Jõulutervitus

Ilusat jõuluaega, meeleolukat aastavahetust ning edukat koostööd Riigipilve ehitamisel.

soovib
RIT Riigipilve meeskondLoe lisaks

Küberkuul soodustus LogStack logide halduse   ja  küberhügeeni tellimusele

Oktoober on küberkuu ja küberkuu raames soodustus  LogStack keskse logide kogumise ja töötlemise keskkonna teenustele  ja küberhügeeni kursusele. 

Tellides Riigipilve kataloogist (turuplatsilt) LogStack logide haldust enne 31.10.2022 (k.a) kehtib tellitud teenusele esimesed 3 kuud 50% soodustus, v.a ühekordsele ülesseadmise tasule.
Logide haldust on võimalik tellida nii täishaldusega kui ilma. Täishaldus võimaldab saada tarkvara uuendusi ning teenuseosutaja paigaldab ise platvormi toed.
Teenuse maksumusega saab tutvuda: https://riigipilv.ee/teenused/turvalisus/logide-haldus-bytelife

 Tellides Riigipilve kataloogist (turuplatsilt) küberhügeeni kursust enne 31.10.2022 (k.a) saab tellija sisu kohandamine vastavalt tellijale soovile (kustomiseerimine) -50% maksumusest ning kuutasu -10% paketi maksumusest, mis lähtub töötajate arvust. Tellides ka täishaldust, siis teenuseosutaja teostab kõik süsteemis läbiviidavad tööd ja uuenduste paigaldused (s.h. turvavärskendused).
Teenuse maksumusega saab tutvuda: https://riigipilv.ee/teenused/turvalisus/kuberhugeen

 Riigipilve kasutajad saavad tellimuse esitada Riigipilve iseteeninduses olevast kataloogis (turvalisusteenused).

Kellel huvi, aga pole Riigipilve kasutaja, siis andke teada klient@riigipilv.ee, sõlmime koostöökokkuleppe ja arvestame oktoobris 2022 huvi näitamise korral küberkuusoodustustega.
Loe lisaks

Riigipilve metsaseminar 17.-18.11.22 Toosikannul, Türi vallas

Riigipilve metsaseminar toimub neljapäeval, 17. november kell 10:00 – reedel, 18. november kell 12:00-ni Eestimaa südames Toosikannu Puhkekeskuses.

Praktiliselt millegi läbi tegemine ja arutamine, on olnud alati metsaseminari sisu tunnuseks - nii ka seekord!

Praktiliselt saab käed külge panna kahes teemas, mille kohta tehakse enim pöördumisi Riigipilve meeskonnale.
Nendeks on iseteeninduskeskkond ja Kubernetes. Need kaks töötuba toimuvad paralleelselt ning registreerimisel palume Sul teha oma valik.

Selle korra läbivaks teemaks läbi kahe päeva on “Untsu läinud lood”, inglise keeles kasutatakse väljendit Fu..up Stories. Teiste vigadest õppimist on peetud üheks parimaks meetodiks lisaks teiste õpetamisele. Sel korral meil otseülekannet ning salvestamist ei toimu, kõik selleks, et need lood saaksid olla väga ausad ja ehedad. Oma lugudest tulevad rääkima Kristjan Kuusk (RIT), Tarmo Hanga (RIA), Martin Õunap (TEHIK), Taavi Jakobson (MKM) ja mitmed teised. Lood oleme ära jaotanud kahe päeva peale.

Sel korral võetakse pikemalt arutluse alla Riigipilve 2.0 kontseptsioon, kus Sul on võimalik aktiivselt kaasa rääkida ning oma ettepanekuid teha.

Esimest päeva alustame teemaga Kubernetes - self-hosted on-prem vs AWS, sel teemal räägib Riigipilve endine arhitekt Lauri Võsandi.
Teisel päeval annab Oliver Grauberg teada, kas riik sunnib minema pilve?

Sel korral oleme tellinud bussi, mis sõidutab osalejad Toosikannu Puhkekeskusesse ja tagasi vastavalt päevakava algusele ja lõpule.
Buss väljub Vene Kultuurikeskuse eest (Mere pst, 5) ning teine peatus on Peetri Selveri parkla.

Registreeri end siin! 

Kuna üritusel osalejate arv on piiratud, siis jätab Riigipilve tiim endale õiguse Sinu osalemine tühistada, kui Sa ei kuulu ürituse peamisesse sihtrühma vms.
Enne registreerimise tühistamist võetakse Sinuga kindlasti ühendust.

PÄEVAKAVA

17. november

9:30 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 10:45

KUBERNETES: self-hosted on-prem vs AWS.
Riigipilve endine arhitekt Lauri Võsandi käsitleb oma ettekandes Kubernetese juurutamise põhilisi võimalusi, erisusi ja lähenemisviise.

10:45 - 12:15

PARALLEELSED PRAKTILISED TÖÖTOAD, saad valida kahe vahel:
1. Riigipilve iseteeninduskeskkonna ABC, juhivad Andres Toomsalu ja Ave Aun
2. Kubernetese ABC, erasektori juhendajad

12:15 - 13:15

LÕUNA

13:15 - 15:15

UNTSU LÄINUD LOOD!
Oma lugudest räägivad:
Kristjan Kuusk (RIT), Tarmo Hanga (RIA), Martin Õunap (TEHIK),
Taavi Jakobson (MKM) ja mitmed teised.
Lood jätkuvad teisel päeval.

15:15 -15:30

PAUS

15:30 - 17:45

VESTLUSRING: Riigipilv 2.0 kontseptsioon

18:00

ÕHTUSÖÖK ja muud tegevused

18. november

9:00 - 10:00

HOMMIKUSÖÖK

10:00 - 11:00

KAS RIIK SUNNIB MINEMA PILVE?
Oliver Grauberg, MKM küberturvalisuse õigusnõunik

11:00 - 12:00

UNTSU LÄINUD LUGUDE jätk

12:00

Kohvipaus ja kojusõit

 Ürituse korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida viib ellu Riigi Infosüsteemi Amet ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Sündmust aitab läbi viia Reisiekspert.


Loe lisaks

Riigipilve infopäev 06.10.2022

Riigipilve infopäev, mille läbivaks teemaks oli  “Kuidas on Riigipilvel tegelikult läinud ning kuhu suundume?”, toimus 6. oktoobril 2022 Tallinnas ja ettekanded on järelevaadatavad Riigipilve YouTube kanalil

Riigipilve infopäeva juht Allan Allmere andis avaettekandeks sõna  Riigi IKT Keskuse direktor  Ergo Tars'le, kes tutvustas RIT visiooni.
Millised on RIT'i tehnoloogia suunad?
Seejärel saime tehnoloogiaosakonna juhataja Aarne Vasarik'lt teada, millised on RIT'i tehnoloogia suunad.

Infoturve Riigipilves
RIT infoturbeosakonna juhataja Andri Rebane andis ülevaate, millised on RIT turbe põhimõtted ja turbetehnoloogiad Riigipilve teenuses ning mida RIT ei tee riigi privaatpilves: ei tegele ärirakenduste varundamispoliitikatega, taastetestimiste, ärirakenduste turbetestimise, turvavigadele reageerimisega, ärirakenduste andmekaitse probleemide, ärirakenduste probleemide kriisijuhtimise, ärirakenduste prioritiseerimise laiaulatusliku kriisi korral jms.
Kuidas Riigipilvel on tegelikult läinud?
Riigipilve juht Taavi Viilukas andis ülevaate kuidas on Riigipilvel tegelikult läinud pärast eelmist Riigipilve infopäeva 02.02.2022 ja kuidas Riigipilve tiim toimetab täna. Taavi Viilukas tõi oma ettekandes välja, et  ressursikasutuse tõus on 57%, mis on toonud kaasa suurema koormuse taristule, aga  taristu laiendamist pidurdab pikk tarnete aeg. Elektrihinna tõus mõjutab taristu kulude suurendamist, mida illustreeris hästi esitatud tulpdiagramm, aga Riigipilve kasutajate jaoks ressurssi kasutuse maksumus ei ole muutnud.  Riigipilve juht ei saanud rääkimata jätta ka tõrgetest, mis on olnud alates märtsist 2022, aga millest valdav enamik on olnud seotud ühe võrguseadmega.
Ettekande lõpus tutvustas Riigipilve tiimijuht Riigipilv 1.1, mis hõlmab ennast taristu laiendamist uute serverite ja võrguseadmetega, võrgu ühtlustamist, SDN kasutusele võttu, toetatud platvormide laiendamist ja iseteenindusplatvormi kaasajastamist.
Riigipilv 2.0
Riigi IKT Keskuse arhitekt Kristjan Kuusk andis teada, et Riigipilv on väljunud startup etapist.
Riigipilve 2.0 on endiselt IaaS, PaaS ja SaaS ja partnerite teenused, mida arhitekt Kristjan Kuusk kirjeldas ka täpsemalt. Samuti saavad vaatajad teada, kuhu Riigipilve tahab jõuda käideldavuse, andmete säilimise ja hallatuvuse.

Meie ümber toimuvad sõjad! Ukraina sõda
MKM Digiriigi arengu osakonna IT arhitektuuri ja taristu nõunik Allan Allmere tõi välja kuidas IT sektoril Ukrainas kulgeb, mida sõda Ukraina IT sektorile kaasa tõi IT teenuste jätkumiseks:
vajadused tekkisid võrgu, IT kompetentsuse, keskse suhtluse koordineerimise, seadusandluse jt osas. Ettekandja püstitas küsimuse, et mida teeksime meie samas olukorras? Mida on meil õppida?
Diia - Mis see on? Diia on mobiilirakendus, veebiportaal ja e-valitsemise kaubamärk Ukrainas, mis võimaldab Ukraina kodanikel identifitseerida ja kasutada nutitelefonides digitaalsete dokumentide asemel füüsilisi. Diia portaal võimaldab juurdepääsu üle 50 riigiteenusele.

Ukraina sõda ja "kübersõda"
Cert.ee küberturbe ekspert Veikko Raasuke rõhutas, et kübersõda on üks sõja osa. Ta tõi enda ettekandes välja olulisi fakte, mis tagasid Ukrainale edu ja millest meil oleks õppida.
Transpordiameti teenused Riigipilves
Riigipilve kasutajatest sai esimesena sõna Transpordiameti arhitekt Alvar Soome, kes tutvustas infosüsteeme, mis on täna Transpordiametil Riigipilves.
Bürokratist (Riigi)pilve kontekstis
Riigi Infosüsteemi Ameti masinaõppe- ja keeletehnoloogia osakonna arhitekt Rainer Türner tutvustas  Bürokratti (Riigi)pilve kontekstis.
Tervisekassa Pilveke
Eesti Haigekassa IT halduse osakonna juhataja Jüri-August Kirch tutvustas Tervisekassa teekonda 2020-2023 ja milliseid ohte on nad kogenud pilveteekonnal.
Ta pidas oluliseks standardiseerimist, et olla produktiivsem ja pilve teenuse kasutamine jätab rohkem aega äriväärtuse loomiseks.
OHUALAPÕHINE KIIRE OHUTEAVITUSE SÜSTEEM – AKOS
Riigi Infokommunikatsiooni SA IT osakonna juhataja rääkis miks on AKOS vajalik, kuidas see toimib ja kuidas on see Riigipilves ülesehitatud.
My 2 cents on Cloud
Eesti Energia AS äriliini IT arhitekt Kirkka Kivilo jagas enda kogemust erinevate pilvede kasutamisel.
Täname infopäeval esinejaid, päevajuhti ja osalejaid nii kohapeal kui veebis.
Loe lisaks

Arhiiv

Vaegnägijatele