Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Tutvustame Marketplace´i

Jällekord on hea meel Teiega jagada uudiseid Riigipilve arengutest - pika planeerimise ja eeltöö tulemusena oleme lansseerinud Marketplace´i ehk Riigipilve Iseteeninduskeskkonna täiendava mooduli, läbi mille on võimalik kliendil hankida ja hallata ning pöördpidiselt ka klientidele pakkuda IT teenuseid. Olles indu saanud Ühendkuningriigis edukalt implementeeritud avalikust digitaalsete teenuste turust ning e-kaubanduse veebilehtedest üldisemalt, olemegi kasutusele võtnud nimetuse Marketplace ehk tõlkes Turuplats.

Uue ilmega teenuskataloogMarketplace´i uus ilme on e-kaubandusest inspireeritud ning esitab teenuseid sisu alusel kategoriseeritult. Viidatud teenuskategooriate pidev täienemine ajas tagab samalaadsete teenuste võrreldavuse ning seeläbi suureneb ka läbipaistvus. Käesoleval hetkel on kuvatud vaid mõningad olemasolevad teenuskategooriad. Täiendame Marketplace´i keskkonda uute teenustega järjepidevalt. 

Kui oled teenust tellimas

Uuenduste käigus oleme seni käibel olnud hinnapaketid ühtlustanud ning tituleerinud nimetusega Plaan (Plan). Plaan määrab ära, kuidas klient maksab tellitud teenuse eest. Mitme plaani olemasolu puhul saab klient plaane vahetada, liikudes ühelt teisele. Ning plaan võib sisaldada erinevaid komponente:
  • Fikseeritud hind (ehk klient maksab kindla tasu määratletud perioodi eest nagu päev/kuu);
  • Tarbimispõhine maksumus (ehk klient maksab teenuseosutaja poolt raporteeritud mahu eest. Kliendil on võimalik seada piirangud oma maksimaalse planeeritava tarbimise osas). 


Ostu kinnitamine teenuse tellimisel

Varasemalt kasutusel olnud lahendus piiras tavakasutajal teenuste tellimise (nt privaatpilve tellimisel). Marketplace pakub võimaluse, kus igapäevatööd tegev tavakasutaja saab vajamineva ressursi tellimise töösse võtta, küsides vaid kinnitust finantsotsuse tegemise õigust omava peakasutaja käest. Sellisel juhul saab peakasutaja e-kirja tellimuse kinnitamiseks.
Juhul, kui tellimuse esitab organisatsiooni nimel finantsotsuse tegemise õigust omav peakasutaja, lubatakse tellimuse esitamine automaatselt.


Plaani muutmine

Soovides muuta varasemat plaani, saab klient teha valiku iga ressursi menüüst eraldi valides Toimingud -> Muuda plaani. Siinjuures avaneb võimalus uue plaani tellimiseks.
Täielikult automatiseeritud teenuste tarne puhul muutub plaan koheselt. Teenuste tellimisel, mille tarne ei ole võimalik automatiseeritult ning vajalikuks osutub nn inimfaktor, loob süsteem pilveteenuse osutajale pöördumise (ticket´i). Ticketis kajastub jooksvalt info teenuse tarnimiseks tehtavate tegevuste kohta ning kliendil on võimalik olla kursis ning vajadusel esitada küsimusi, ettepanekuid. Tellimuse menetlemise ning lisategevuste järgselt rakendub kliendi jaoks valitud plaan.Tellimused ja ressursid

Marketplace´i kasutuselevõtuga soovime Teile tutvustada kahte uut kontseptsiooni: 
  • Tellimus - Kliendi soov Riigipilve teenuste osalise või täieliku funktsionaalsuse, ligipääsu või komponentide muutmiseks, lisamiseks, liigutamiseks või eemaldamiseks. Iga tellimuse juures on alati logi tellimuse koostaja (tavakasutaja) ja tellimuse kinnitaja (peakasutaja) kohta.
  • Teenus - Riigipilve kaudu osutatavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused, sh infrastruktuur kui teenus (IaaS), platvorm kui teenus (PaaS), tarkvara kui teenus (SaaS), riigipilve IT lisa- ja haldusteenused (IaaS, PaaS ja SaaS teenuste planeerimiseks, rakenduste installeerimiseks, konfigureerimiseks, (ümber)seadistamiseks, administreerimiseks ja töökorras hoidmiseks, k.a. koolitused ja igapäevane kasutajatugi). Teenuste hulka võib kuuluda erineva turbeastmega Teenuseid. Teenuse täpne sisu on kirjeldatud Teenusetingimustes.
Teenuste ja Tellimuste nimistu on leitav nii Organisatsiooni kui ka Projekti töölaua vaates.


Siiski palume arvestada, et täna veel Marketplace´i kasutuselevõtu algstaadiumis, võivad kaasneda süsteemiga mõningad tehnilised pisipuudused. Siinkohal loodamegi oma klientide mõistvale arusaamale ja koostööle parenduste osas. Ootame Teie sellekohaseid ettepanekuid Iseteeninduskekkonna vahendusel või e-posti teel aadressile klient@riks.ee.

Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele