Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Riigipilve infopäev 08.06.2023

Riigipilve infopäev, mille läbivaks teemaks oli  “Riigipilv uues kuues”, toimus 8. juunil 2023 Tallinnas ja ettekanded on järelevaadatavad Riigipilve YouTube kanalil.

Riigipilve infopäeva juht Allan Allmere andis avaettekandeks sõna  majandus- ja infotehnoloogiaministrile Tiit Riisalo'le, kes meenutas osalejatele, et maailm tunneb Eestit kui digiriiki, kuid digiriik ei ole valmis, seda on vaja edasi arendada.
Eesti Vabariik on  valmis digipöördeks 2.0 eesmärgiga luua personaalne riik, kes tuleb kodanike või ettevõtjate juurde. Minister rõhutas Riigipilve olulisust personaalse riigi ehitamisel.

Riigipilv uues kuues
Seejärel sai sõna Riigipilve juht Taavi Viilukas, kes oma esitluses tutvustas RIT ja Riigipilve uut brändi ja kujundust. Samuti on uuendatud Riigipilve iseteenindus, mille kasutuskogemusest ootame tagasisidet.
Riigipilve poolt panime kokku Digiriigiakadeemia kursuse Riigipilv ABC materjali, mis on kõigile peagi kätte saadav ja mida soovitame läbida.

Integreeritud pilvevarundusest

Riigipilve süsteemiadministraator Marvin Martinson rääkis ettekandes integreeritud pilvevarunduse muudatustest.  Riigipilve vahetas mais varundusteenuse toodet.  Esitluses toodi välja probleemid,  miks tuli vana lahendust muuta ning mis muutus paremaks.  Samuti pööras ta tähelepanu, millega peaksid tellijad arvestama varunduspoliitikas. 
 

Riigipilve 1.0 platvormi uuendamine
Kristjan Kuusk, Riigipilve arhitekt, tutvustas plaani, millel järgi hakatakse 2023 aasta sügisel virtuaalmasinaid migreerima uuele hüperviisorile.  Selleks on olemas tööriistakast ning läbitöötatud VPC-de migreerimisprotsess nii lihtsamate kui ka keerulisemate virtaalmasinatele. Riigipilve meeskond teeb kõik selleks, et üleminek võimalikult hästi kulgeks ning sinna kaastakse ka tellijad.   


Riigipilv 2.0
Riigipilve arhitekt  Kristjan Kuusk tutvustas Riigipilve 2.0 ettekandes Riigipilve kaasajastamise  plaani ja selle teostamiseks tehtavaid edusamme. Nimelt olemas kolmas sait, uus riist- ja tarkvara ning sellele ehitatud arenduskeskkond. Selle aasta juunis on kavas arenduskeskkonnas käima panna RIT arvutitöökohateenus testteenusena. Sügisel 2023 võiks olla tehtud ka toodangu keskkondade seadistus ning sellel tööle pandud RIT enda arvutitöökohateenus.
Esimene platvormteenus Kubernetes võiks töötada 2024 I kvartalis ning teenuseid võiks kõik Riigipilve kasutajad tellida Riigipilve iseteenindusest II kvartalist.  Riigipilv 2.0 realiseerime eraldi VMware klastri.
Bürokratt ja teised kratid riigipilves

Kui minister rääkis enda avakõnes personaalsest riigist, siis bürokratt kui digiriigi virtuaalne abiline on üks esimesi näited personaalse riigi saavutamise suunas. RIA masinõppe ja keeletehnoloogia juhataja Kaupo Laagriküll näitas bürokratti tutvustavat video. Bürokratt peaks oskama pakkuda kodanikule kõiki riigiasutuste poolt osutatavaid teenuseid.

Riigiasutustel on võimalik tellida Riigipilve teenuste kataloogist bürokrati teenust.
Lähitulevikus on võimalik tellida ka teisi kratte, näiteks Anonümiseerija (anonümiseerib andmeid).

Mis on vahet objektsalvestusel, S3 ja pilvesalvestusel?

Margus Danil (Storadera OÜ)  selgitas mis erinevus on objektsalvestusel ja pilvesalvestusel, REST-liidese ja standarditel põhineva liidese vahel ning  S3 teenuse ja S3 protokolli vahel ning millist teenust valida.

Kubernetes on tulnud, et jääda!
Ilja Livenson (OpenNode OÜ) veenas kuulajaid, et  Kubernetes on tulnud, et jääda. Kubernetes on konteinerite haldussüsteem, millega automatiseeritakse rakenduste kasutusvõttu, skaleeritavust ja haldust. Kubernetese kasutus sõltub palju sellest, kas asutuses on olemas teadmine Kubernetesest või mitte. Oma ettekandes tõi Ilja välja parimad praktikad nii Kubernetese kasutamisel, pöörates tähelepanu ka tehnoloogiale ja kui ka asutusele. 


 

Kvaliteet lisateenuste pakkumisel

 Telia Eesti AS ärikliendiüksuse direktor Kristjan Kukk andis ülevaate kuidas tagatakse kvaliteetne ja usalduslik teenus partneritele. Ta tõi välja, et Telia roll on aidata ettevõttetel kiiresti digitaliseerivas maailmas õnnestuda olles vajadusel ka nende IKT juht. Kristjan Kukk rõhutas tagasiside vajalikkust, millest saaks õppida ja edasi arendada, et täita teenuste saajate vajadusi. 

Kristjan Kukk lõpetas oma esitluse ülevaatega Telia Eesti AS poolt Riigipilves pakutavatest teenustest: varundusteenus, administreerimisteenused, x-tee turvaserveri teenus, DevOps ja turvateenused.

LOGSTACK – Midagi rohkemat kui turbeosakonna tööriist

ByteLife Solutions OÜ tegevjuht Janek Gridin tuletas oma ettekandes meelde logihalduse vajalikkusest ja et logid on enamat kui küberturve. ByteLife Solutions OÜ poolt pakutakse Riigipilves logihalduse lahendust LogStack'i, mis võimaldab kiirelt logidest leida vajalikku infot. Esitluses pöörati tähelepanu ka erinevatele kasutusjuhtudele ning Kalev Kuusik tegi lahenduse demo.


Sündmust kaasrahastati Euroopa Liidu perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondidest. Toetuse eesmärk on digiriigi alusbaasi kindlustamine, digiriigi arenguhüpete hoogustumine ning küberruumi turvalisuse tagamine.

Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele