Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommentaarid (5)

Riigipilv viis läbi järjekordse informatiivse päeva

Juba kolmandat korda korraldas Riigipilv nii oma olemasolevatele klientidele kui ka avalikkusele suunatud infopäeva, et tõsta teadlikust ühtse pilvetaristu kasutamise eelistest ning pakkudes era- ja avaliku sektori erinevate haldusalade esindajatele võimaluse interaktiivseks mõtetevahetamiseks e-riigi edendamise teemadel. 
Kuigi muudatused ühiskondlikus mõtteviisis on pikaldased jõustuma, on teatav paradigma muutus ühtse IT taristu kasutamise rentaabluse suunal Eesti riigis tänaseks juba aset leidnud.


Riiklike pilvekõlbulike rakenduste osakaal liigub üha kasvavas trendis ning arusaam teenuste dubleerimise kulukusest on juba valdav. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogiate juht Kristo Vaher avas mõtet järgmise loogilise sammuna liikuda riikliku IT-kompetentsikeskuse loomise suunal ehk siis koondades erinevate haldusalade asutustes töötavate infosüsteeme arendavate spetsialistide know-how ja tehes tihedat koostööd erasektoriga. Idee, mille tulemusena tekiks võimalus e-riigi tingimustele vastava pilvetaristu ja teenuste ühtne arendamine ning ristkasutamine erinevate haldusala asutuste vahel, et seeläbi tagada kuluefektiivsus ja vajadusel asutustevaheliste vastutusalade hõlpsam muutmine.

Erasektori esindajad jagasid altilt oma kogemust ning näitasid üles tahet koostööks Riigipilvega.

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (5)
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
Vaegnägijatele