Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus Teenuse raames paigaldatakse ja häälestatakse ISKE-le vastav keskne logide kogumise ja haldamise keskkond – LogStack. Ajakulu ca 2-4 nädalat (sõltub mahust). 
LogStack võimaldab koguda logisid üle kogu IT infrastruktuuri:
• serverite failidest push (või erandina pull) turvalise transpordikanaliga,
• võrguseadmetest või muudest allikatest üle syslog protokolli.

 Kogutud logid normaliseeritakse ja indekseeritakse, mis tagab nende kiire töötlemise: otsing, korrelatsioon, häirete süsteem ja visualiseerimine.
Kasutajaliideses seadistatakse vaated ja dashboard-id erinevate logitüüpide koheseks analüüsiks.
Häälestatakse logisündmuste automaatanalüüs ja anomaaliate häired, mis vajalik kriitiliste turvasündmuste puhul.
Primaarseks kasutajaliideseks on veebipõhine liides, mis võimaldab ka paindlikku andmetele ligipääsu juhtimist (RBAC).
LogStack arhitektuuri loomisel ja paigaldamisel on võetud aluseks ISKE M-taseme infrastruktuuri ja selle kõikide nõudmiste vastavus.
Kõik LogStack-i sisesed ja välised ühendused on turvatud (autenditud ja krüpteeritud) sisemise PKI-ga. 
Logiallikate kiireks liidestamiseks on väljatöötatud vajalikud vahendid ja protseduurid.
Teenuse osutamiseks kasutakse klasterdatud Elasticsearch ja sellega seonduvaid komponente.
 Teenuse ja infra monitooringuks kasutatakse Riigipilve (ByteLife) monitooringuteenust.

 Kellele on suunatud LogStack teenus:
• Turvaosakonnad, kelle jaoks on vajadus/nõue omada keskse logihaldus keskkonda, kus on ligipääs kõikidele infrastruktuuri ja rakenduste logidele, olemas kriitilise tähtsusega turvaintsidentide kiire avastamise häire süsteem ja operatiivne analüüsi võimekus. Nõutud ka ISKE kõikidel tasemetel.
 • IT arendus ja haldusosakonnad, kelle jaoks on oluline anda liidesega ligipääs just logidele, mis on oluline konkreetsele rollile. Näiteks: Windows administraator on huvitatud vaid oma Windowsi domeeniga setud logidest.
 • Compliance officer sh andmekaitse - kellele on võimalik logide baasil luua raportid ja väljavõtted tegevustest, mis ei ole vastavuses ettevõttes kehtestatud poliitikaga ning mis võimaldavad ära hoida andmelekked.

Teenuse paketid

Pakkumises on 2 erineva spetsifikatsiooniga paigalduse paketti:  Standard ja Premium, millele lisandub üks halduspakett.


LogStack paigalduse pakett Standard sisaldab:

Esialgset kasutusjuhtude ja töövoogude analüüsi ning indeksite disaini

JAH

Logstack ülespanekut 3-node klasterlahendusena

JAH

Integreerimist olemasoleva AAA platvormiga ja RBAC häälestust

JAH

Esmaste standartsete logiallikata integratsioonide arv

5tk

Töövoo keskset dashboard-ide loomisi, kuni

3tk

Esmaste automaatanalüüsi reeglite ja alertide loomine

3tk

Lühikoolitust LogStack admistraatorile ja tavakasutajale (analüütik, süsadmin)

JAH

LogStack Standard halduspaketid: 

Omadus/Pakett

Standart Tarkvarauuendused

Standart Tugiteenused

Standart Täishaldus

LogStack platvormi tuge ja ligipääsu tarkvarauuendustele

JAH

JAH

JAH– koos paigaldusega

Kasutajatugi

-

NBD, best effort

NBD, priority support

Igapäevased haldustoimingud*

-

-

JAH

Iganädalast logihalduse keskkonna ülevaatamist*

-

1h

2h

Konsultatsioone kuus**

-

2h

6h 

 Kuutasu 300€  km-ta  750€  km-ta  1375€  km-ta
*Eeldab kaug ligipääsu kliendi LogStack süsteemile
** Võib kasutada uute logiallikate liidestamiseks, vaadete või dashboardide loomiseks, alertimise häälestamiseks.

LogStack Premium paigaldus sisaldab:

Esialgset kasutusjuhtude ja töövoogude analüüsi ning indeksite disaini

JAH

Logstack ülespanekut 3-node klasterlahendusena

JAH

Integreerimist olemasoleva AAA platvormiga ja RBAC häälestust

JAH

Esmaste standartsete logiallikata integratsioonide arv

10tk

Töövoo keskset dashboard-ide loomisi kuni

6tk

Esmaste automaatanalüüsi reeglite ja alertide loomine

6tk

Lühikoolitust LogStack admistraatorile ja tavakasutajale (analüütik, süsadmin)

JAH

Võimalus paigaldada kaks autonoomset sisselogimiskeskkonda eraldi saitidele, mis on üksteisega sünkroonis

JAH

Terviklikkuse mooduli kasutamise võimalus

JAH

Võimalus kasutada 2 erinevat häiremoodulit

JAH

Paketti LogStack Premium haldus paketid:

Omadus/Pakett

Premium Tarkvarauuendused

Premium Tugiteenused

Premium Täishaldus

LogStack platvormi tuge ja ligipääsu tarkvarauuendustele

JAH

JAH

JAH – sh paigaldus

Kasutajatugi

-

NBD,
best effort

NBD,
priority support

Igapäevased haldustoimingud*

-

-

JAH

Iganädalast logihalduse keskkonna ülevaatamist*

1h

2h

3h

Konsultatsioone kuus**

1h

6h

10h

Kuutasu

600€ km-ta

1500€  km-ta

2335€  km-ta

*Eeldab kaug ligipääsu kliendi LogStack süsteemile
** Võib kasutada uute logiallikate liidestamiseks, vaadete või dashboardide loomiseks, alertimise häälestamiseks.

Mitte standardsetele allikatele parserite loomist vastavalt ECS-ile, nendega seotud vaadete ja dashboardide loomist ja teisi lisatöid on võimalik teostada tellides lisaks IT-haldusteenus, mille tasu arvestatakse tunnihinna alusel.

Teenuse kasutamise näide: 

Ühe ministeerimi haldusalas on 8 erinevat haldusüksust, 2 neist on suuremad ja omavad oma terviklikku IT tugisüsteemi ja ülejäänud 6-l on mõned üksikud teenused jagatud nii on-prem, kui ka pilves, samas napib neil ressursse nii turvavaldkonnas (vaid 2 turvainimest), kui ka IT halduse poolel, osa süsteemi administraatoritest teenindavad ka mitut haldusüksust. 
Logstack juurutamisel saaks logid kokku korjata kõikidest süsteemidest ja parandada oluliselt ministeeriumi turvataset – need kaks turvainimest saaksid nüüd ülevaate kõikide 6 allüksuse turvasündmuste kohta. Samuti saaks parandada SLA-d, kuna alerte probleemide tekkimisel genereeritakse ühtviisi igal pool ja tõrgete juurpõhjuse analüüs toimub kiiremini tänu lihtsale korrelatsiooni võimekusele. Seda kõike tänu LogStack paindlikule õiguste juhtimise võimekusele.

  Teenus  Arveldus  Teenuse maksumus
käibemaksuta
(EUR)
käibemaksuga
(EUR)
Logide haldus teenuse LogStack Standard        
LogStack Standard ülesseadmistasu
ühekordne tasu4125,00€4950,00€
LogStack Standard tarkvarauuendused
kalendrikuu300,00€360,00€
LogStack Standard tugiteenused kalendrikuu  750,00€ 900,00€
LogStack Standard täishaldus kalendrikuu   1375,00€   1650,00€
Logide haldus teenuse LogStack Premium        
LogStack Premium ülesseadmistasu per andmekeskus
ühekordne tasu
6875,00€8250,00€
LogStack Premium tarkvarauuendused kalendrikuu  600,00€ 720,00€
LogStack Premium tugiteenused kalendrikuu  1500,00€ 1800,00€
LogStack Premium täishaldus per andmekeskus
kalendrikuu  2335,00€ 2802,00€
Tutvu teenusega


Vaegnägijatele